Odată cu intrarea în vigoare a schimbărilor majore ale reglementărilor UE privind confidențialitatea datelor priveboutique.net și-a actualizat și a anunțat politica de confidențialitate pentru a se asigura că întreaga activitate și interacțiune cu utilizatorii este conformă cu normele prevăzute de GDPR.

Politica initiata a fost actualizată înainte de introducerea Regulamentului UE privind protecția generală a datelor (GDPR), care este pus în aplicare începând cu 25 mai 2018. GDPR va implica schimbări pe scară largă pentru întreprinderile – atât cele cu sediul în UE, cât și cele din afara UE – care prelucrează date cu caracter personal ale cetățenilor UE – prin sporirea semnificativă a drepturilor și protecției persoanelor.

Politica de protecție a datelor cu caracter personal
Această politică se aplică priveboutique.net și tuturor companiilor afiliate, membrilor din conducere și angajaților noștri. ”Afiliat”, în acest caz, implică faptul că adoptarea acestei Politici poate fi impusă de către priveboutique.net, în mod direct sau indirect, pe baza votului majorității, al majorității reprezentanților din conducere sau printr-un acord.

Domeniul de aplicare și aplicabilitatea acestei politici
Această politică se aplică priveboutique.net și tuturor companiilor afiliate și angajaților noștri. În acest caz, „afiliată” înseamnă că, priveboutique.net poate impune adoptarea acestei politici, direct sau indirect, pe baza votului majoritar, a reprezentării conducerii majoritare sau prin acord. priveboutique.net stabilește și aplică norme interne, cum ar fi regulamentele și procedurile în conformitate cu această politică.

Politica expune principiile de bază ale priveboutique.net privind protecția datelor personale și standardele de securitate a datelor și asigură conformitatea cu legile în vigoare de protecție a datelor, naționale și internaționale, în toată lumea. În consecință, cuprinde principiile de protecție a datelor, agreate la nivel internațional, cu intenția nu de a substitui, ci de a suplimenta respectivele legi privind protecția datelor personale și a confidențialității (”Legislația Națională”). Conținutul acestei Politici trebuie observat în absența unei Legislații Naționale corespondente sau dacă Legislația Națională oferă mai puține cerințe decât această Politică. Pe de altă parte, Legislația Națională are întotdeauna prioritate în cazul unui conflict cu această Politică sau în cazul în care Legislația Națională are cerințe mai stricte decât această Politică

Politica se extinde asupra prelucrării tuturor datelor cu caracter personal. În țările în care datele entităților legale sunt protejate în aceeași măsură ca și datele personale, Politica se aplică în mod egal asupra datelor entităților legale. Datele anonime, ca în cazul evaluărilor statistice și a studiilor, nu reprezintă subiectul acestei Politici.

Principiile priveboutique.net privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Respectarea legilor, corectitudine și transparență
Datele personale vor fi colectate și prelucrate în mod legal, corect și transparent pentru a proteja drepturile individuale ale subiecților datelor.

Limitarea la scopul specificat
Datele personale vor fi colectate doar pentru scopuri explicite și legitime și nu vor fi prelucrate într-un mod incompatibil cu scopurile inițiale.

Acuratețea datelor / Actualitatea datelor
Datele personale vor fi precise și, în cazurile în care este necesar, actualizate constant. priveboutique.net va lua toate măsurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertențele în mod prompt.

Limitarea la datele necesare
Datele personale vor fi adecvate, relevante și limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp decât este necesar.

Drepturile subiecților datelor cu caracter personal
priveboutique.net respectă drepturile tuturor subiecților datelor, inclusiv drepturile privind accesul la datele acestora, restricția prelucrării sau a ștergerii acestora și referitor la acuratețea acestora. priveboutique.net va furniza informații clare și neambigue despre modul și scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal ale subiecților.

Ștergerea datelor cu caracter personal
Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal va fi definită. priveboutique.net elimină datele personale care nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau în cazul în care consimțământul este retras și nu se mai aplică niciun alt scop legitim pentru prelucrarea datelor.

Securitatea prelucrării datelor / Securitatea datelor
Datele personale vor fi prelucrate în condiții de siguranță. Vor fi luate măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate. priveboutique.net asigură, în totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidențialitate și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal. În eventualitatea unui incident, priveboutique.net are abilitatea de a restaura, în timp util, disponibilitatea și accesul la datele cu caracter personal.

Protecția implicită a datelor cu caracter personal
priveboutique.net va implementa măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate. Principiul privind protecția implicită a datelor va fi urmat în cursul dezvoltării de noi produse.

Responsabilitate
priveboutique.net își asumă responsabilitatea pentru toate activitățile privind prelucrarea datelor cu caracter personal. priveboutique.net își manifestă responsabilitatea și are capacitatea de a demonstra conformitatea.

Organizarea priveboutique.net privind protecția datelor cu caracter personal:
Am procedat la desemnarea unei persoane calificată, responsabilă de implementarea și observarea principiilor menționate anterior.

Date de contact ofițer DPO
Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor, sunteți binevenit să contactați în orice moment ofițerul companiei de protecție a datelor:
Dna. Ioana Kohalmi Szabo
Data Protection Officer S.C. PRIVEBOUTIQUE SRL
Email: office@priveboutique.net

priveboutique.net este operat de:

PRIVE BOUTUQUE SRL

RO32383303

Email: office@priveboutique.net
Telefon: 0744395359

Select your currency
EUR Euro

Nu aveți nici un produs în coșul de cumpărături